Spring naar content

Thuisadministratie bij jouw thuis

Samen met een vrijwilliger orden je je brieven, formulieren, rekeningen, polissen, enzovoort. Wat weg kan, gaat weg. Wat overblijft wordt in één overzichtelijke map opgeborgen. Thuisadministratie zoekt een vrijwilliger die bij jou past. Samen maak je afspraken. Is het nodig dat de vrijwilliger vaker komt? Wil je meer inzicht krijgen in je inkomsten en uitgaven? Het kan. Het gaat erom dat jij weer grip krijgt op jouw (financiële) administratie.

Vraagpunt spreekuren

Vraagpunt Oisterwijk is hét gezamenlijk spreekuur van Farent, Vluchtelingenwerk, Thuisadministratie (Humanitas) en ContourdeTwern voor alle inwoners van Oisterwijk. U hoeft geen afspraak te maken bij Vraagpunt Oisterwijk. Loop gewoon binnen! 

Vrijwilligers zijn tijdens het spreekuur aanwezig in het wijkcentrum om te helpen bij de administratie, het invullen van formulieren of begrijpen van een brief. Bijvoorbeeld over kwijtschelding, bijzondere bijstand, meedoenregeling, aanvragen van toeslagen (huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag), uitkering of DigiD.

Waar en wanneer?

Je bent van harte welkom op de locatie zoals hieronder weergegeven. U hoeft geen afspraak te maken bij Vraagpunt Oisterwijk. Loop gewoon binnen!

Tiliander