Spring naar content

Als er in de directe omgeving niemand is die kan helpen, kunnen onze goed getrainde vrijwilligers tijdelijk een praktisch steuntje in de rug bieden. 

Wie hulp wil bij het ordenen van zijn/haar administratie of bij het invullen van een formulier, en wie grip wil krijgen op zijn/haar (financiële) administratie, kan terecht bij Thuisadministratie. Ondersteuning is gratis. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en hebben een geheimhoudingsplicht.