Spring naar content

Papieren niet op orde? ‘Waar heb ik mijn huurcontract nou gelaten!’ ‘Die rekening heb ik toch al betaald!’ ‘Ik wist niet dat er geld voor me klaarlag.’ ‘Veel gaat digitaal, hoe doe ik dat?’ 

Het overzicht in je administratie kwijtraken kan allerlei oorzaken hebben. Als er in de directe omgeving niemand is die kan helpen, kunnen onze goed getrainde vrijwilligers tijdelijk een praktisch steuntje in de rug bieden. 

Wie hulp wil bij het ordenen van zijn/haar administratie of bij het invullen van een formulier, en wie grip wil krijgen op zijn/haar (financiële) administratie, kan terecht bij Thuisadministratie. Ondersteuning is gratis. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en hebben een geheimhoudingsplicht.